Bizim vizyonumuz

Konsept

Çeşitli meslek gruplarının, mahallelilerle beraber sağlığı teşvik eden yaşam biçimleri yaratmak için işe koyulduğu bir sosyal merkez ve sağlık merkezi planlıyoruz. Burada sağlık kavramını, genel anlamından çok daha kapsamlı bir biçimde ele alıyoruz. Ağırlık merkezini oluşturan konular yalnızca tıbbi bakım ve bireysel davranışlar değil, aynı zamanda yerel düzeyden küresel düzeye kadar sağlığın toplumsal koşulları. Kira artışları, düşük gelir düzeyi, güvencesiz istihdam, yabancı düşmanlığı veya yaşlılıktan kaynaklanan yoksulluk gibi siyasi ve sosyal faktörlerin sağlık üzerindeki etkisinin, tıbbi bakım kalitesinin etkisinden daha güçlü olduğu kanıtlanmıştır. Biz, her iki alanda işe koyulmak istiyoruz: Hem sağlığın teşviki ve geliştirilmesi hem de hasta bakımı. Ortak sorunları çözmek için kolektif çözüm stratejileri geliştirmek konusunda Insanlara yardım ederek, mevcut siyasi tartışmalara aktif olarak katılarak ve bakım uygulamamızı ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyip onlarla birlikte geliştrmeye devam ederek. Mevcut ayakta tedavi yapılarına karşı, kâr çıkarlarına yer olmayan, niteliğin nicelikten önemli sayıldığı ve sağlığın, insanlar ile birlikte insanlar için organize edildiği ortak bir mülkiyet olarak algılandığı somut bir alternatif geliştirmek istiyoruz.

 

Sosyal koşullar ve katılım

Amacımız, sosyak faktörlerin (örneğin yaşama, eğitim, çalışma, katılım) insan sağlığı üzerindeki, çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış büyük etkisini göz önüne almak. Sağlığın bu sosyal koşulluluğu, merkezin tüm faaliyetlerine yansıtılacak. Bu durumda, örneğin hastaların doktora yaşam ve çalışma koşulları hakkında anlattığı sorunlar, merkezde siyasi projelere yol açabilecek. Katılım, hem tıbbi bakım hem de merkezin devam eden organizasyon ve gelişimi konusunda bir rol oynayacak.

 

Kolektif olarak işbirliği

Sağlık sistemi konusunda meslek grupları arasında ve içinde hakim olan güçlü hiyerarşilere karşı bir alternatif geliştirmek istiyoruz. Merkezimizde, çoklu-profesyonel ekibimizle beraber eşit haklara sahip olarak çalışıyor, düzenli olay tartışmalarında kendi aramızda bilgi paylaşımında bulunuyor ve meslek grupları arasındaki bilgi transferini teşvik ediyoruz. Farklı bakış açılarını, yaklaşımları, birbirinden bir şeyler öğrenme fırsatını bir zenginlik olarak görüyoruz.

 

Mahallede işbirliği

Somut önceliklerimizi ve pratik çalışmalarımızı bölgedeki şartlara göre düzenlemek ve çift yapılar oluşturmak yerine, mevcut bakım boşluklarını kapatmaya çalışmak istiyoruz. Bu nedenle okullar ve gündüz bakım merkezleri, mevcut sağlık bakım hizmetleri, danışma merkezleri ve mahalledeki diğer aktif dernekler ve girişimlerle yoğun bir işbirliği arayışı içindeyiz. Diğer bakım yapıları ile işbirliği sayesinde hastalara uzun vadede de sürdürülebilir biçimde refakat edilmesini sağlamak istiyoruz.

 

Gerçek anlamda engelsiz

Birçok sağlık tesisinde, en çok yardıma ihtiyacı olan insanlar dil, teknik terimler ve hatta mekansal koşulların katılımı zorlaştırması sebebiyle sistematik olarak dışlanıyor. Ayrıca belirli gruplar (sığınmacılar, yasadışı sayılanlar vb.) düzenli bir tıbbi bakımın tamamen dışında tutuluyor. Konsept geliştirme çalışmalarımız çerçevesinde herkese eşit derecede sağlık bakımı ve teşviki sağlamak için yenilikçi çözümler bulmak istiyoruz.

 

Dünden bugüne çeşitli yerlerdeki sağlık hareketi

Almanya’da daha önceden denenmiş benzer projeleri yoğun olarak araştırdık. 70’li ve 80’li yılların sağlık hareketinden halen mevcut olan bazı grup uygulamaları ve sağlık merkezleri olduğu ortaya çıktı. Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin polikliniklerinde de unutulmaması gereken birçok mantıklı yapı bulunuyordu. Ayrıca Avusturya, Belçika, Kanada, Finlandiya ve birçok başka ülkede de benzer bir yaklaşıma sahip sağlık merkezleri bulunuyor. Onların deneyimlerinden faydalanmayı da kaçınılmaz bir gereklilik olarak görüyoruz.

Neukölln’ün Rollberg mahallesinde sağlık kolektifi?

Şu anda Kuzey Neukölln’deki Rollberg mahallesinde bulunan eski Kindl Bira Fabrikası arazisinin gelişimi konusundaki tartışmalara katılıyoruz. Arazi, uzun vadede sosyal, yaratıcı ve ekolojik kullanımının garanti altına alınması için Edith Maryon Vakfı tarafından satın alındı. Sosyal merkez ve sağlık merkezi projemizi burada gerçekleştirmeyi umuyoruz.